Kustbescherming

 

Op 2 juni vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats van de vereniging "Estuaire pour tous".

Deze vereniging zet zich in voor het behoud van het leefgebied rond de Gironde. Dat heeft meer dan eens effect gehad wat duidelijk aantoont dergelijke activiteiten hard nodig zijn. Het blijkt dat een halt kan worden toegeroepen aan bedreigingen voor het milieu en de leefomgeving:

- Het business idee om een methaanlaadstation te bouwen in de directe omgeving van de basisschool in Le Verdon kon worden verhinderd.
- het uitbaggeren van de zeebodem direct voor de kust boven het Gironde-estuarium is tegengehouden.
- De waterkwaliteit van de Gironde wordt nu regelmatig gecontroleerd.
- Samenwerking met andere partijen heeft geleid tot de oprichting van het Parc naturel marin en het Parc naturel régional.
- De deelname aan de instanties van de haven van Bordeaux helpt ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
- Maatregelen tegen het dichtslibben van de kuststroken zijn nodig om de kwaliteit van de kuststroken te behouden.

küstenschutz
Een nieuw doel:
- De vereniging voert campagne tegen het offshore windpark voor de eilanden Ile d’Oléron en Ile de Ré en de daarbij behorende kuststroken.

Bij het begin van de activiteiten van de vereniging, een kleine 20 jaar geleden, groeide het aantal leden tot meer dan 4.000. Vandaag, midden in de coronapandemie, is het ledental flink afgenomen. Dit is des te dramatischer omdat de vereniging nu vertegenwoordigd is in tal van milieurelevante organisaties en dringend mensen en middelen nodig heeft om haar doelen na te streven.

Doe mee door lid te worden van de vereniging en zo haar politieke invloed te vergroten. Je doet er ook iets voor jezelf mee!

Hartelijk dank aan allen die aan dit project hebben bijgedragen.

2021 Christian Büttner/Elke Schwichtenberg (Saint-Vivien), vertaling: Marius van Deventer